Tanssivirtaa Tampereella: Tommi Kitti: Väärä sävellaji

Väärä sävellaji on Tommi Kitin omalle ryhmälleen vuonna 2003 koreografioima teos, josta muodostui yksi Tommi Kitti & Co:n taiteellisen toiminnan merkkipaaluista. Se koostuu kolmesta selvästi erilaisesta osasta, jäljitellen rakenteena vuosituhannen taitteessa balettiryhmille tyypillistä nykytanssin ”triplailtaa”. Teoksen kolme osaa osat ovat suhteessa toisiinsa, vaikka niiden jokaisen liikekvaliteetti sekä erityisesti esiintyjäntyöllinen lähestymistapa ja suhde musiikkiin ovat hyvinkin erilaiset.

”Keskiössä on nimenomaan tanssi, eivätkä niinkään mielikuvat. Kitti on liikkeen mestari. Hänen omaa tanssiaan ja useita hänen ryhmäkoreografioitaan katsellessa syntyy vaikutelma kuin liike olisi syntynyt itsestään. Aivan kuin Kitti ajattelisi ja tuntisi suoraan liikkeillään. Helppouden ja itsestäänselvyyden vaikutelma ei kuitenkaan häivytä liikkeen virtuositeettia. Juuri rennon improvisatorisuuden ja hermoherkän tarkkuuden toisiinsa kietoutuminen synnyttää katsojassa vastustamattoman mielihyvän tunteen.”
-Väärän sävellajin teosarvio, HS 2003

Tommi Kitin intiimi, ihmisläheinen suhde tanssiin sekä liikkeellinen virtuositeetti ja dynaamisuus nostivat hänen teoksensa niin suomalaisen kuin ulkomaisenkin nykytanssin omaperäisimpään kärkeen 2000-luvun alussa. Kitin teoksilla ja työskentelytavalla on ollut keskeinen vaikutus moniin tämän päivän kotimaisiin tanssintekijöihin.

Työryhmä

Koreografia Tommi Kitti
Tanssijat Unna Kitti, Natasha Lommi, Inka Tiitinen, Eero Vesterinen, Valtteri Raekallio
Valosuunnittelu Janne Teivainen
Teosta varten sävelletty musiikki Doina Klezmer (Sampo Lassila, Tapani Jämsen, Markku Lepistö, Hannu Vasara, Pekka Purhonen)
Muu musiikki Astor Piazzolla: Milonga del Angel, es: In Time Quintet

Raekallio Corp. uudelleen tuotti Kitin Väärä sävellaji -teoksen keväällä 2023 Tommi Kitin ja osan teoksen alkuperäisten tanssijoiden kanssa

 

Kantaesitys 11.3.2003, Tuotanto Riemu ry. / Satu Tujunen, Zodiak – Uuden tanssin keskus
Kantaesityksen tanssijat Tommi Kitti, Satu Halttunen, Virpi Juntti, Valtteri Raekallio, Mammu Rankanen, Inka Tiitinen
Kuva Heli Sorjonen

© Tanssiteatteri MD 2024