Turvallisemman tilan periaatteet

Tanssiteatteri MD ja Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaali sitoutuu ehkäisemään häirintää ja syrjintää. Noudatamme yhteisesti sovittuja turvallisemman tilan periaatteita, jotta jokainen osallistuja voi kokea olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi.

ANNAMME TILAA KAIKILLE

Jokainen ihminen on yhdenvertainen.

EMME HYVÄKSY SYRJINTÄÄ, HÄIRINTÄÄ TAI VÄKIVALTAISTA KÄYTÖSTÄ

Ketään ei saa kohdella huonosti henkilökohtaisten ominaisuuksien, kuten iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, koon, ihon värin, toimintakyvyn, terveydentilan, varallisuuden, kielen, uskonnon, kulttuurin tai muun taustan perusteella.

HUOMIOIMME TOISTEMME ERILAISET RAJAT JA KUNNIOITAMME NIITÄ

Kehenkään ei saa koskea ilman lupaa eikä ahdistella sanallisesti, sanattomasti tai fyysisesti.

TURVALLISUUS TEHDÄÄN YHDESSÄ

Jos kohtaat itseesi tai toiseen henkilöön kohdistuvaa häirintää, syrjintää tai epäasiallista käyttäytymistä, ota yhteys tapahtuman henkilökuntaan. Jos oma toimintasi loukkaa muita, ole valmis kuuntelemaan ja toimimaan toisin.

 

Mikäli joku ei noudata turvallisemman tilan periaatteita tai kiellosta huolimatta jatkaa toista loukkaavaa käytöstä, henkilökunnalla on oikeus poistaa hänet tapahtumasta.

Kuva: Tanssivirtaa Tampereella 2023, Markku Uusitalo

© Tanssiteatteri MD 2024