Sparraushetki 1

Näkökulma
Pilvi Kuitu ja Hanna Korhonen

”Näkökulmamme perustuu ajatukseen, että taiteen tulee olla kaikkialla. Se on osa  kestävää yhteiskuntaa ja holistisen hyvinvoinnin toteutumisen edellytyksiä.  Vuonna 2046 taiteen merkitys kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentumisessa on itsestäänselvyys.  Ihmis- ja perusoikeuksien linjaamat kulttuuriset- ja sivistykselliset oikeudet tunnetaan ja niihin kytkeytyvä kulttuurihyvinvointi on systemaattinen ja pysyvä osa hyvinvoinnin edistämisen, opetuksen – ja kasvatuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteita. Kulttuurihyvinvointityötä johdetaan ja ohjataan tiedolla ja siihen osoitetaan riittävät resurssit. Tanssi saavutettavana, ihmisille luontaisena, vahvaan näyttöön perustuvana toimintana on läpileikkaavasti osa hyvinvoinnin edistämisen toimintakulttuureja ja monialaista työtä.”

Sparraushetki virittää ajatukset ja keskustelun kohti lauantaista Vaikuttamisen työpajaa, jossa laaditaan yhdessä Tanssin tulevaisuuden unelmakuvia 2046. Tilaisuuden annista kirjataan tavoitteita tanssitaiteen toivotusta tilasta OKM:n kulttuuripoliittisen selonteon työryhmälle, tanssin kentän vaikuttamistyön avuksi ja julkaistaan järjestäjien verkkosivuilla.

Sparraushetki on tarkoitettu vaikuttamistyöpajaan osallistuville ja kaikille vaikuttamistyöstä kiinnostuneille.


Pilvi Kuitu

Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtaja ja perustaja ja terveystieteiden väitöskirjatutkija on työskennellyt lähes 30 vuotta kulttuurin ja kulttuurihyvinvoinnin parissa edistäen kulttuurin saavutettavuutta sekä kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksiä. Kuitulla on laaja kokemus taide- ja kulttuurialan sekä kulttuurihyvinvointipalveluiden kehittämisestä, monialaisesta yhteistyöstä, eri alojen ammattilaisten valmentamisesta ja kouluttamisesta sekä johtamisesta, verkostoyhteistyöstä ja rakenteellisesta kehittämisestä ja päätöksenteosta.

Kuitu on Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointi-työryhmän KULTUn jäsen ja Pirkanmaan alueellisten kulttuurihyvinvointisuunnitelmien (2017 ja 2023) yksi kirjoittajista. Hän toimi vuoden 2023 PIRHAn alueellisen hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman ohjausryhmässä kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijana. Kuitu koordinoi yhdessä Tampereen kaupungin ja PIRHAN kanssa Pirkanmaan Taikusydän -kulttuurihyvinvoinnin alueverkostoa ja toimii aktiivisesti valtakunnallisessa koordinointityön- sekä Taikusydän-tutkijaverkostossa.

Hanna Korhonen
Tanssija-koreografi ja laaja-alainen taiteen- ja kulttuurihyvinvoinnin ammattilainen. Korhonen on työskennellyt 25 vuotta tehden kulttuuri- ja taidealan töitä taiteellisesta työskentelystä asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Tällä hetkellä hän työskentelee päätoimisesti Pirkanmaan hyvinvointialueella kulttuurikoordinaattorina ja suunnittelijana Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuyksikössä Integraation toimialueella. Korhonen koordinoi kulttuurihyvinvointitoiminnan kokonaisuutta. Työssään hän edistää Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa ja kehittää kulttuurihyvinvointitoimintaa Pirhan rakenteissa ja palveluissa.

Hanna Korhonen © Niina Taimisto | pääkuva © Eino Ansio

Kuvagalleria

© Tanssiteatteri MD 2024